Allt från jakt till svartkrutsvapen
Problemet i branschen är att regeringen har sett jägare som miljöbovar, men detta är inte sanningen. - Detta måste utredas vidare, säger Agneta Sellman.
En ung dam med både vapen och jakt som sitt stora fritidsintresse på Blackpowder i Ängelholm visar sin specialbutik. En butik som funnits i över 15 år, uppstartad av pappa Agne Karlsson - som fortfarande finns kvar inom företaget med sin enorma kunskap, men också som stöd för Agneta som tagit över ledningen och numera driver vidare verksamheten i samma anda. Vad är då svartkrutsvapen? 
- Målskjutningsvapen som inte är tillåtna för jakt, utan skytte som utövas på godkända skjutbanor.
 
Endast tre olika företag inom landet tillhandahåller svartkrutsvapen med tillbehör, varför denna del blivit en specialitet i företaget Blackpowder. Vilket i sin tur  lett till en kundstock från hela landet och en omfattande postorderverksamhet med kataloger för svartkrutsvapen. Idag har butiken ett sortiment med över 500 olika slag av vapen, med både moderna jaktvapen och just svartkrutsvapen - som genom åren blivit en stor artikel.
 
Butiken finns inrymd i ett skyddsrum, som omvandlats till en vapenbunker i modern form. Här finns fritidskläder, jaktkläder, hattar och massor av tillbehör till jakt och skytte. Fördelen med att fördela inriktningen på vapen är uppdelningen på säsonger. Sommartid gäller service på de olika vapentyperna - för att övergå till den renodlade jaktsäsongen under höst och vinter. 
- Just svartkrutsvapen har nått sin frammarsch via den amerikanska nostalgin med cowboyaction-skytte, ler Agneta roat.  En specialitet som Blackpowder ståtar med är import av tomma hylsor med udda kaliber från Australien som företaget eller kunden själv laddar. Företaget växer för varje år och inrymmer numera även ett vapenföretag i Blekinge, men för framtiden hoppas man kunna behålla den nuvarande formen - som också ger den största tillfredsställelsen.      

Skytteservice och Blackpowder firearms

Bransch:
Detalj

Telefon: 0431-411786
Fax: 0431-16113

Adress:
Skytteservice och Blackpowder firearms
Danielslundsvägen 48
26262 Ängelholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN